Privacybeleid Pim en Pom.nl


De Pim en Pom website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Fiep Amsterdam bv. Fiep Amsterdam bv hecht aan de bescherming van de privacy en het vertrouwen van de gebruikers van de site. Fiep Amsterdam bv wordt hierna ook aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.

Je kunt deze site gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Op sommige delen van de site kun je je straks registreren, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een prijsvraag. De gegevens die je verstrekt worden door Fiep Amsterdam bv verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en dit Privacybeleid. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Fiep Amsterdam bv, Johannes Vermeerplein 5, 1071 DV, Amsterdam


Fiep Amsterdam bv Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de door jou verschafte persoonlijke informatie of persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens die je als persoon identificeren en die informatie over je verschaffen en die hierna ook wordt aangeduid als 'jouw informatie'. Voorbeelden van gegevens die wij over jou verzamelen zijn je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.


Links naar sites van derden
Deze website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. Fiep Amsterdam bv heeft geen invloed op die andere sites en dit Privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij raden je aan om het eventuele privacybeleid van deze sites door te nemen.


Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken

Fiep Amsterdam bv verzamelt jouw informatie op verschillende manieren.

Ten eerste verzamelt Fiep Amsterdam bv de informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een online registratieformulier of wanneer je Fiep Amsterdam bv een e-mailbericht stuurt met een bepaald verzoek. Wij verzamelen en verwerken jouw informatie dan om je verzoek te behandelen en om de doeleinden te realiseren waarvoor je je registreert, zoals deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor de nieuwsbrief. Fiep Amsterdam bv bewaart jouw informatie verder niet, en slaat het ook nergens op. Heb je vragen over jouw informatie, neem dat contact op met info@pimenpom.nl.

Ten tweede maakt Fiep Amsterdam bv in veel gevallen gebruik van het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar je browser (zoals Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door Fiep Amsterdam bv niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan je computer of de bestanden op je computer. Over het algemeen worden sessie cookies onderscheiden van permanente cookies. De eerste soort cookies wordt direct van uw computer verwijderd zodra u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van je browser op uw computer opgeslagen. Op onze website gebruiken we in sommige gevallen permanente cookies om het navigeren voor je gemakkelijker te maken, om je van bepaalde informatie te voorzien en bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.

De meeste browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om de ontvangst van cookies te blokkeren. Wij raden je aan om de instelling van je browser na te kijken voor meer informatie over het blokkeren van cookies. Hou er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies je gebruik van bepaalde onderdelen van deze site kan hinderen.

 

Overdracht bedrijfsactiviteiten
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Wij zullen je daarvan vooraf op de hoogte stellen, zodat je je eventuele bezwaar kenbaar kunt maken.


Overige openbaarmakingen
Fiep Amsterdam bv kan jouw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op Fiep Amsterdam bv rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel.


Beveiliging
Fiep Amsterdam bv heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij hebben elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.


Jouw informatie wijzigen of verwijderen
Je kunt de informatie die je ons via onze website hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren:

Om de informatie die je hebt verschaft voor een bepaalde prijsvraag of andere vorm van interactie met ons, te wijzigen of te verwijderen, stuur je een e-mail met je verzoek naar info@pimenpom.nl met vermelding van de volgende informatie en de eventuele verbeteringen daarvan in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
- de naam van de prijsvraag of andere vorm van interactie

Om jouw informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuur je een e-mail naar info@nickelodeon.nlmet vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;

Wanneer je niet langer informatie van Fiep Amsterdam bv of aanbiedingen voor producten en diensten wilt ontvangen of niet langer wilt dat jouw informatie wordt verstrekt aan derde partijen, dan kun je dit altijd aan Fiep Amsterdam bv laten weten door een bericht te sturen aan info@pimenpom.nl.


Beleidswijzigingen
Fiep Amsterdam bv behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We streven ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.


Vragen?
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar info@pimenpom.nl.